Overzicht lopende projecten

De projecten waar we op dit moment mee bezig zijn, zijn hieronder weergegeven. Indien u meer wilt weten over één van onze projecten, neemt u dan gerust contact met ons op.

17829 - Advisering Wet natuurbescherming IJshorst in Staphorst
17828 - Quickscan Wet natuurbescherming Pluimveebedrijf Zesde Tochtweg in Waddinxveen
17827 - Quickscan Wet natuurbescherming Plasweg in Waddinxveen
17826 - Quickscan beschermde soorten Wet natuurbescherming Karspeldreef in Amsterdam
17825 - Ecologisch werkprotocol Dennenheuvel en Magnolialaan in Ede
17824 - Quickscan beschermde soorten Wet natuurbescherming Blaakweg in Harskamp
17823 - Quickscan en nader onderzoek vleermuizen kunstgrasveld Sportpark Bakenberg
17822 - Berekening stikstofdepositie (AERIUS) gebruik woningen in de Zaag, Zaandam
17821 - Quickscan beschermde soorten Wet natuurbescherming Noorderweg in Wijde Wormer
17820 - Ecologisch werkprotocol Arnhemse straatweg in Velp
17819 - Bureauonderzoek Wet natuurbescherming - soorten Koning Willem III kazerne in Apeldoorn
17818 - Veldcheck beschermde soorten Druivenkamp in Scherpenzeel
17817 - Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming - soorten Kolkakkerbuurt fase 2 t/m 5
17816 - Vleermuiskasten en Ontheffingsaanvraag Wet Natuurbescherming De Rijzenburg in Elst
17815 - Nader onderzoek vleermuizen schoolgebouw De Passie in Utrecht
17814 - Nader onderzoek vleermuizen Zuivelstraat in Veenendaal
17813 - Veldchecks Das en Levendbarende hagedis Burgemeester Letschertweg in Tilburg
17812 - Ecologische begeleiding 2017/2018 ontwikkeling1e Melmseweg in Veenendaal
17811 - Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming - soorten Kolkakkerbuurt fase 1
17810 - Groenbeleidsplan gemeente Bergen (NH)
17809 - Nader onderzoek vleermuizen, Boommarter en jaarrond beschermde nesten Walstrolaan in Scherpenzeel
17808 - Ecologisch begeleiding  sloop Bruinhorstschool in Scherpenzeel
17807 - Onderzoek vliegroutes vleermuizen in Waalwijk
17804 - Nader onderzoek beschermde soorten Wet natuurbescherming Groot Rijnwijk in Arnhem
17799 - Inventariserend Veldonderzoek Wet natuurbescherming - soorten Koning Willem III kazerne in Apeldoorn
17798 - Nader onderzoek beschermde soorten Wet natuurbescherming Singel in Amsterdam
17796 - Nader onderzoek vleermuizen en Gierzwaluw Marnixstraat in Amsterdam
17795 - Nader onderzoek vleermuizen en Gierzwaluw Gelderse kade in Amsterdam
17794 - Ecologisch werkprotocol reconstructie Zeegsingel in Arnhem
17793 - Nader onderzoek vleermuizen en Gierzwaluw Leliestraat in Amsterdam
17792 - Nader onderzoek vleermuizen, Gierzwaluw en Huismus Lindenstraat in Amsterdam
17787 - Onderzoek vleermuizen drie locaties van Defensie op de Veluwe
17786 - Ecologische begeleiding werkzaamheden 4 VVE’s Javastraat e.o. in Arnhem
17785 - Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming en ecologische begeleiding Bossingschaaf in Zaandam
17784 - Onderzoek flora en fauna Fort Honswijk 2017.
17783 - Ecologische verkenning BREEAM-NL Beursplein in Rotterdam
17782 - Ecologische advisering parkwonen Charley Bosveldhof in Arnhem
17781 - Nader onderzoek Wet natuurbescherming Rijzenburg in Elst
17777 - Nader onderzoek Wet natuurbescherming en ecologische begeleiding nieuwbouw Arq in Diemen
17776 - Advies faunavoorzieningen reconstructie Arnhemsestraatweg en omgeving in Velp
17772 - Ecologische advisering Kolkakkerbuurt in Ede
17770 - Nader onderzoek Wet natuurbescherming Gentiaanblok in Amsterdam
17768 - Natuurrapportage BREEAM-NL nieuwbouw distributiecentrum Burgemeester Letschertweg inTilburg
16767 - Workshop studiemiddagen LE-credits BREEAM-NL in 2017
16761 - Onderzoek, advies en begeleiding Wet natuurbescherming uitbreiding Beekdallyceum in Arnhem
16752 - Ecologische begeleiding werkzaamheden Oetwalerstraat in Amsterdam
16751 - Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet aanlag Mangrove Burgers’ Zoo, fase 2
16749 - Ecologisch advies nieuwbouw Gelderse Rooslaan in Malburgen
16738 - Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet Poelenburg, Zaandam
16725 - Ecologische begeleiding BREEAM-NL Nieuwbouw datacenter Ziggo Geleen
16723 - Nader onderzoek beschermde soorten Malburgen in Arnhem
16719 - Compensatieplan Steenuil Ontbrekende schakel N316, Gelderland
16718 - Natuurrapportage BREEAM-NL Nieuwbouw Diagnostisch Centrum ontwerpfase
16716 - Onderzoek beschermde natuurwaarden nieuwbouw Hartenberg in Wekerom
16705 - Detachering bij Gemeente Amsterdam
16703 - Ecologisch begeleiding werkzaamheden Feenstraweg-De Dries in Otterlo
16702 - Ecologisch begeleiding werkzaamheden Pothovenlaan-Groenweg in Otterlo
16701 - Ecologisch begeleiding werkzaamheden Reehorst-Oud Zuid in Ede
15656 - Uitwerking ottervoorzieningen Apeldoorns kanaal in Dieren
15647 - Ecologisch werkprotocol en begeleiding Flora- en faunawet Schuylenburg, Apeldoorn
15646 - Verzamelen en uitzaaien zaad Agrimonie, provincie Gelderland
15606 - Begeleiding werkzaamheden Flora- en faunawet Rustenburg in Wageningen
15597 - Controle en monitoring BREEAM-NL voorzieningen Mariëndaal in Arnhem
15595 - Monitoring alternatieve verblijfplaatsen van vleermuizen Oranjeweg in Oosterbeek
14562 - Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet en ecologisch werkprotocol Aardvletterweg in Montfoort
14557 - Opstellen ecologisch werkprotocol Munnikebeek in Ederveen