Werkveldcommisie Biologie Wageningen University

Op 25 juni 2014 heeft er voor de studie biologie aan Wageningen University een bijeenkomst van de werkveldcommisie, waar De Groene Ruimte lid van is, plaatsgevonden.

Tijdens de bijeenkomst is vanuit de verschillende werkvelden gediscusieerd over verbeterpunten voor de studie Biologie, zodat deze (nog) beter aansluit bij de arbeidsmarkt. De Groene Ruimte heeft als ecologisch adviesbureau haar inbreng geleverd.