Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

BREEAM -NL Cross Towers

In de zuidas van Amsterdam staat het kantoorgebouw van Ernst&Young, ook bekend als de ‘Cross Towers'. Het gebouw is beoordeeld conform BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik. De Groene Ruimte heeft de ecologische verkenning uitgevoerd, om een  eerste indruk te krijgen van de aanwezige groenvoorzieningen en de mogelijkheden om dit te verbeteren.
Vaak zijn al veel mogelijkheden voor planten en dieren aanwezig in en rondom bestaande gebouwen. In dit geval de constructie van een waterbassin met zuiveringsoever, die is aangelegd ten behoeve van het bufferen van hemelwater; deze heeft een belangrijke functie voor bijvoorbeeld watervogels en amfibieën. Deze functie wordt versterkt doordat het waterbassin een verbindende schakel vormt tussen wateren rondom het gebouw. Het aanwezige groene dak zal, als de vegetatie is ontwikkeld, aantrekkelijk zijn voor insecten.
Voor de Cross Towers kan eenvoudig winst worden behaald door bijvoorbeeld het ophangen van vleermuiskasten, of het aanbrengen van een loopplankje voor amfibieën zodat ze in én uit het waterbassin kunnen komen. Door dit soort eenvoudige maatregelen kunnen bestaande gebouwen ecologisch waardevoller worden gemaakt.

Cross Towers

Ecologische beoordeling BREEAM-NL Beurstraverse, Rotterdam

Voor de Beurstraverse, de verdiepte winkelstraat in het centrum van Rotterdam, en de omgeving zijn duurzame ambities geformuleerd. Het gebied wordt gecertificeerd voor BREEAM-NL In use. In dat kader is de ecologische situatie in beeld gebracht. Een medewerker van De Groene Ruimte heeft de verdiepte winkelstraat bezocht en heeft geconcludeerd dat er inheemse planten aanwezig zijn die met hun bloemen en vruchten voedsel vormen voor insecten en vogels. Om de situatie voor natuur te verbeteren, zijn voorstellen gedaan voor bijvoorbeeld het verbeteren van de groeiplaats van de bomen en het aanpassen van de boomspiegels zodat er planten en struiken in kunnen groeien. Dichte groene struiken worden door Huismussen gebruikt als schuilplaats tijdens het voedsel zoeken. Er zijn Huismussen gezien tijdens het veldbezoek, maar deze vogels hadden geen plek om te broeden in het plangebied. De combinatie van het aanbrengen van mussenkasten en dichte groene struiken maakt dat de winkelstraat een goede leefplek wordt voor Huismussen. Hierdoor kunnen ook in de versteende omgeving van hartje Rotterdam de mogelijkheden voor natuur zeker worden vergroot.

Beurstraverse