Nieuwtjes

Ecologisch maatwerk in de bouw

Bouwers en ecologen spreken van origine niet dezelfde taal. Maar door onze jarenlange ervaring met de bouwwereld wordt de taalkloof kleiner en lopen projecten soepel. Dit geldt zeker voor de grondige renovatie van een appartementencomplex van woningcorporatie Ymere in Amsterdam, waar Dura Vermeer als aannemer betrokken was.

Het complex was in gebruik door vleermuizen, huismussen en andere broedende vogels. Om te zorgen dat het project volgens planning uitgevoerd kon worden, moesten diverse ecologische maatregelen uitgevoerd worden. Niet alleen om te voorkomen dat vogels gingen broeden, maar ook om de voorschriften uit de verleende ontheffing na te leven. In het voortraject was al een slimme oplossing bedacht om ruimtes boven de plafondgootbakken te gebruiken voor vleermuizen. Tijdens uitvoering hoefde uitsluitend een smalle opening gemaakt te worden. Een subtiele, integrale voorziening waar vleermuizen volop van profiteren. Tijdens de uitvoering waren de lijntjes tussen de ecoloog, opdrachtgever en uitvoerder kort. Over en weer werden aandachtspunten en risico’s gesignaleerd en snel opgepakt. Aan de hand van foto’s werden uitgevoerde maatregelen efficiënt beoordeeld en vulde het logboek zich als vanzelf. Het resultaat mag er zijn: een natuurinclusief gerenoveerd complex waarbij de faunavoorzieningen onopvallend zijn geïntegreerd.

In bouwprojecten levert dit soort ecologisch maatwerk, met inzet van de opdrachtgever, aannemer en ecologen, meerwaarde in de planning en uitvoering én het uiteindelijke resultaat.

 

Foto: Dura Vermeer