Nieuwtjes

Ogentroostdikpoot nu ook in Wageningen

Door een medewerker van De Groene Ruimte is in de uiterwaarden van Wageningen een populatie van de Ogentroostdikpoot ontdekt. Deze Rode Lijst-soort is nog niet eerder in Wageningen gemeld.

Het is een wilde bijensoort die vrijwel uitsluitend op Rode ogentroost foerageert en deze plantensoort heeft zich langs de Nederrijn steeds meer uitgebreid. De bijensoort was al gemeld van het uiterwaardengebied De Gelderse Poort, waar zich in de loop van de tijd een gevarieerde en dynamische vegetatie heeft ontwikkeld en ook Rode Ogentroost talrijk is geworden. Het gevoerde natuurbeheer in de uiterwaarden werpt na enkele decennia nog steeds zijn vruchten af en zolang de huidige begrazingsdruk wordt gehandhaafd is de verwachting dat de biodiversiteit nog verder toeneemt. We zijn benieuwd naar de volgende Rode Lijst-soort die wordt vastgesteld!