Nieuwtjes

De Groene Krant 34 is uit!

Bekijk de nieuwe krant online!

In de krant zijn onder andere artikelen opgenomen over natuurinclusief bouwen, de laatste ontwikkelingen rond de nieuwe wet natuurbescherming en de resultaten van het bermonderzoek voor de stedendriehoek. Een abonnement op De Groene Krant kan aangevraagd worden via het contactformulier bij Contact. Ook is de krant te downloaden in het Archief De Groene Krant.

De krant wordt digitaal verzonden. Mocht u een afdruk op kringlooppapier op prijs stellen, dan kunt u dat aan ons doorgeven via het contactformulier bij Contact.