Nieuwtjes

Werkgroep Veilig Werken

Door het Netwerk Groene Bureaus is de werkgroep 'Veilig Werken' opgericht. Namens De Groene Ruimte is Lidia Gerrits lid van deze werkgroep. De werkgroep richt zich op het inzichtelijk maken van risico's waaraan ecologisch adviesbureas aan blootgesteld worden en het beperken van deze risico's. Hierbij kan gedacht worden aan risco's die verbonden zijn aan het uitvoeren van nachtwerk bij vleermuisonderzoek of risico's aan het werken in afgelegen (natuur)gebieden. Om de risco's zoveel mogelijk te beperken worden maatregelen voorgesteld. Het resultaat zal uiteindelijk bestaan uit een protocol met maatregelen waar de bij het netwerk aangesloten bureaus zich aan zullen conformeren.