Nieuwtjes

Handhavingsverzoek rap van de baan

Het loont om bij bouwprojecten in een vroeg stadium de ecologische en daarmee samenhangende juridische aspecten mee te nemen; dat werd afgelopen tijd duidelijk zichtbaar.

Een betrokken bewoner zag bij renovatiewerkzaamheden in de woonwijk dat nesten van Huismus werden verwijderd en diende een handhavingsverzoek in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het handhavingsverzoek is naar de uitvoerende partij gestuurd. Omdat De Groene Ruimte de ecologische begeleiding verzorgt, zowel bij het voortraject als bij de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden, heeft de uitvoerder de vraag direct doorgespeeld aan De Groene Ruimte. De reactie van De Groene Ruimte bestond uit een afschrift van de verleende ontheffing, het ecologisch werkprotocol, foto’s van gerealiseerde permanente voorzieningen voor Huismus en een verklaring dat sinds de aanvang van de werkzaamheden door de uitvoerder de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken. RVO.nl heeft geen nadere vragen en de melder heeft de melding ingetrokken. Het gevolg voor de praktijk is dat de werkzaamheden zonder oponthoud door konden gaan en uiteindelijk de Huismus weer volop mogelijkheden heeft om te broeden onder de daken van gerenoveerde huizen!