Nieuwtjes

Veel meer muurplanten in centrum Den Haag dan verwacht!

De muurflora in een groot deel van het centrum van Den Haag is afgelopen zomer door De Groene Ruimte in beeld gebracht. Er werden 32 soorten aangetroffen, met een totaal geschat aantal van 95.000 exemplaren.

Dat is veel meer dan op basis van bronnen werd verwacht. Onder de waarnemingen zijn algemene soorten als Muurvaren, maar ook meer bijzondere muurplanten als Kleine bergsteentijm, Zwartsteel, Stijve naaldvaren en Schubvaren. Alle waarnemingen zijn ingemeten, zodat nu precies bekend is waar welke soorten en in welke aantallen voorkomen. Zo kan de gemeente bij herstel- en renovatiewerkzaamheden aan bijvoorbeeld kademuren vooraf bepalen of en zo ja hoe er met muurplanten rekening moet worden gehouden.

muurplanten op kade