Nieuwtjes

Presentatie over de Flora- en faunawet

Om eraan bij te dragen dat  in alle relevante lagen van de organisatie op de juiste wijze met de Flora- en faunawet (FF-wet) wordt omgegaan, heeft De Groene Ruimte een toelichting over de deze wet verzorgd voor de woningcoöperatie Waardwonen te Huissen. Voor een aantal medewerkers is de achtergrond en inhoud van de FF-wet samengevat en is uitgelegd wat de betekenis daarvan is voor Waardwonen. Na een theoretisch gedeelte is tijdens een bezoek aan een van de objecten van Waardwonen ingegaan op de aandachtspunten bij werkzaamheden aan woningen en de mogelijke aanwezigheid van streng beschermde soorten.